Arhivă pentru Februarie, 2009

Prislop

Posted in Poezie on Februarie 28, 2009 by Ionut Margin

parintele-arsenie

Despre părintele Arsenie?

Cuvioşenie…

Sfinţenie…

Smerenie…

Despre mormântul părintelui?

Îndepărtarea pământului…

Adierile vântului…

Amintirea Cuvântului…!

mormantul-parintelui

Scrisa de Pr. Trandafir Vid

in manuscrisul Sine Deo Nihil

Reclame

Schit

Posted in Poezie on Februarie 26, 2009 by Ionut Margin

Bic de lemn

Schit;

miezonoptici şi lilieci,

întuneric şi clopote reci.

Mă iartă Tu Doamne. Plâng…

plâng cu lacrimi din veci.

Mi-e teamă să privesc la icoane.

Mi-e greu.

O văd peste tot sfinte Doamne,

iar eu

plâng după pruncul ce-L ţine în braţe.

Albeşte-mi amintirea fecioarei

căci ştiu:

nicicând n-oi fi vrednic

de-ai fi şi eu fiu.

Scrisa de Pr. Trandafir Vid

in manuscrisul Sine Deo Nihil

Apus la schit

Posted in Poezie on Februarie 25, 2009 by Ionut Margin

Lumina lina

Seara târziu

tăcerea se cunună cu frunzele.

Întunericul mângâie încet

amintirile.

Răstignirile

îşi preling urmele tremurând

pe pământ.

Sfântul vânt

mişcă smerit toaca din altarul de vară.

Afară

Sunt toate plecate ca într-un vis.

În paraclis

preotul tămâiază de “lumină de seară”

iară

pădurea şopteşte otpustu-n suspin:

“Dă-ne-o noapte cu stele Stăpâne”.

Şi mormintele răspund fericite:

“Amin”.

Scrisa de Pr. Trandafir Vid

in manuscrisul Sine Deo Nihil

De Dragobete

Posted in Atitudini, Meditatii on Februarie 23, 2009 by Ionut Margin

I Corinteni cap. 13

iubirea-nu-cade-niciodata1. De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. 

2. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. 

3. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte. 

4. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. 

5. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. 

6. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. 

7. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. 

8. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii – se vor desfiinţa; darul limbilor va înceta; ştiinţa se va sfârşi; 

9. Pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim. 

10. Dar când va veni ceea ce e desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa. 

11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil; judecam ca un copil; dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului. 

12. Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci, faţă către faţă; acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte pe deplin, precum am fost cunoscut şi eu. 

13. Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.

Duminica a 35-a dupa Rusalii. Lasatul sec de carne (A Înfricosatei Judecati)

Posted in Meditatii on Februarie 21, 2009 by Ionut Margin

Evanghelia după Matei 25:31-46

last_judgement

31. Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale.

32. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre.

33. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga.

34. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.

35. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit;

36. Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.

37. Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei?

38. Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat?

39. Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine?

40. Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut.

41. Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui.

42. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau;

43. Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat.

44. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit?

45. El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut.

46. Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică.

Eu sunt Tu

Posted in Gabriela T., Poezie on Februarie 18, 2009 by Ionut Margin

aripi

De n-aş şti cine sunt, mi-aş spune moară,

greu măcinând a clipelor povară.


Dar de când ştiu că Tu veghezi în mine

îmi spun potir, ca dulce amintire.


Mă lasă să viez asemeni Ţie,

În clipe dulci, cu gust de veşnicie,


Să văd în viaţa mea, cândva sălcie,

Motiv de râs, de joc, de bucurie!


Eşti singurul meu rost acum sub soare

Şi Unicul răspuns la întrebare.

scris de Gabriela T.

Sfantul Valeriu Gafencu +18.02.1952

Posted in Atitudini, Poezie on Februarie 17, 2009 by Ionut Margin